"Používané technologie pro akumulaci energie z OZE a nové dotační tituly na jejich podporu"

ENERGO SUMMIT 2021 PREZENTACE