Aktuální trendy v programech na podporu OZE a energetických renovací odprezentuje Petr Valdman

Ing. Petr Valdman byl do funkce ředitele Státního fondu životního prostředí ČR jmenován s účinností od března roku 2014. Na Fondu ale působil už v letech 2003 až 2010 nejdříve jako projektový manažer, později vedoucí oddělení, vedoucí odboru a od roku 2006 jako náměstek ředitele pro úsek řízení projektů. V letech 2011 až 2013 pracoval na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako ředitel odboru implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Rok působil jako projektový a koordinační manažer pro fondy EU v Technologické agentuře ČR. Vystudoval stavební fakultu na ČVUT v Praze.