Budoucnost je obnovitelná, Š. Chalupa, Komora obnovitelných zdrojů energie, ČR

Štěpán Chalupa (1978)

Absolventem Střednı́ průmyslové školy v Praze na Proseku, v současnosti student Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.


Více než 20 let působí v oblasti využívání obnovitelných zdrojů.


Od roku 2012 místopředseda České společnosti pro větrnou energie. Od roku 2013 je předsedou Komory obnovitelných zdrojů energie. Zastupuje sektor OZE před státní správou, v médiích i na odborných debatách. Je členem ministerských pracovních skupin a řídících výborů k legislativě a dotačním programům.


Člen Rady Vlády pro udržitelný rozvoj a člen Uhelné komise. Koordinoval a podílel se na vzniku několika odborných studií zabývajících se potenciálem a náklady rozvoje obnovitelných zdrojů. Je pravidelným přispěvatelem expertních i názorových rubrik a pořadů v médiích. Má tři děti.


V letech 2016 až 2020 byl členem předsednictva European Renewable Energies Federation (Evropská federace pro obnovitelné zdroje energie). „Už dnes dostupné technologie nám umožňují lépe využívat a hospodařit s vodou, materiály a energiemi v našich domovech, městech i průmyslu. Pomáhají chránit klima a přitom vést kvalitnější a pohodlný život. Je na nás, zda je začneme masivně rozšiřovat.“