Dean Brabec "Obnovitelné zdroje - nezbytnost, příležitost nebo riziko pro ČR i Evropu"

Dean Brabec se zaměřuje na projekty pro velké společnosti napříč odvětvími a spolupracuje se státní správou, státními podniky a společnostmi s účasti státu. Podílel se na řadě strategických a transformačních projektů v roli řídícího partnera/programového/projektového manažera. Intenzivně se věnuje digitalizaci a konvergencím mezi odvětvími na základě pochopení dat a jejich využitím pro získání konkurenční výhody. Zaměřuje na zvyšování hodnoty firem formou akvizic, PMI a vytváření synergií.


 

ENERGO SUMMIT 2021 PREZENTACE