Jak si ČR poradí s implementací balíčku Fit for 55? Téma Pavla Zámyslického z MŽP

Pavel Zámyslický vystudoval magisterský obor ekonomika a řízení energetiky a následně doktorské studium (obor podnikový management a ekonomika) na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí, kde je ředitelem odboru, do jehož gesce spadá klima a energetika. Od roku 2022 zastupuje vrchního ředitele v nově zřízené sekci ochrany klimatu. Ve své profesní kariéře se věnuje různým nástrojům, strategiím a politikám v oblasti energetiky a klimatu na úrovni EU i ČR. Do působnosti jím řízeného odboru patří i agenda obchodování s emisními povolenkami v EU ETS. Více než patnáct let působí jako hlavní vyjednavač ČR v mezinárodní klimatické agendě na úrovni OSN. Úspěšně vedl týmy expertů během předsednictví ČR v Radě EU v letech 2009 a 2022.