Jan Tůma z Ministerstva životního prostředí vystoupí s tématem "Zelená dohoda pro Evropu a emisní obchodování"

Jan Tůma vystudoval Vysokou školu ekonomickou se zaměřením na právo cenných papírů. V roce 2009 nastoupil na Ministerstvu životního prostředí, kde od roku 2010 zastává funkci vedoucího oddělení obchodování s emisemi. Je zodpovědný za fungování evropského systému emisního obchodování EU ETS v České republice, účastní se vyjednávání o evropské legislativě a spolupracuje na implementaci finančních mechanismů na podporu nízkouhlíkových investic v ČR.


 

ENERGO SUMMIT 2021 PREZENTACE