O novele zákona o podporovaných zdrojích energie bude hovořit Kristián Titka z ERÚ

Kristián Titka vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze, obor Ekonomika a řízení v energetice. Od roku 2011 působí na Energetickém regulačním úřadě v oblasti podporovaných zdrojů energie. V roce 2018 byl jmenován na pozici ředitele Odboru podporovaných zdrojů energie v rámci Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce. Je odpovědný především za vydávání cenového rozhodnutí, kterým se stanoví provozní podpora pro podporované zdroje energie.

 

Na konci roku 2017 byl Radou ERÚ jmenován do rozkladové komise, která je poradním orgánem Rady ERÚ a kde i nadále působí. Jako zástupce ERÚ je jmenován také do pracovních skupin při Radě vlády, například do Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky, pracovní skupiny pro druhotné suroviny.

 

V řadě pracovních skupin se podílí na přípravě legislativy v oblasti energetiky a podporovaných zdrojů energie. V posledních letech především v pracovních skupinách Ministerstva průmyslu a obchodu pro přípravu Národního vnitrostátního plánu pro oblast energetiky a klimatu, novely zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a notifikačních řízení ke slučitelnosti schémat podpory pro podporované zdroje energie.