O zajištění energetické bezpečnosti na cestě k bezemisní energetice bude hovořit viceprezident Hospodářské komory ČR, Filip Dvořák

Filip Dvořák absolvoval stavební fakultu na Českém vysokém učení technickém. V rámci mimostudijní činnosti spolupracoval na výzkumu biomechaniky člověka. Po návratu ze základní vojenské služby pracoval v Požárně-atestačním a výzkumném ústavu stavebním v Praze. V roce 1992 byl jmenován vedoucím kanceláře starosty městské části Praha 1. V letech 1994 - 2002 působil ve funkci radního hl. m. Prahy pro oblast hospodářské politiky města. Zastával funkci předsedy představenstva společností Trade Centre Praha a Pražská plynárenská holding a místopředsedy dozorčí rady n. p. Budějovický Budvar. V letech 2009-2010 byl starostou MČ Praha 1.

 

V rámci svých podnikatelských aktivit řídí několik společností s ručením omezeným a podniká i jako OSVČ. Specializuje se na oblasti požární bezpečnosti staveb (např. požární zkoušky, výzkum, novotvorba), oponování návrhů na urbanizaci a vyhodnocení funkce urbanizovaných území z ohledu ekonomického fungování území (územní plánování sídel),vyhodnocování efektivity procesů řízení podle stavebního zákona a zákonů a předpisů navazujících (např. přezkum řízení, rozsah práv účastníků řízení, okruh účastníků)

 

Je viceprezidentem Hospodářské komory ČR a předsedou Hospodářské komory Praha 1.