PREZENTACE ENERGO SUMMIT 2021

ÚVODNÍ BLOK

10:00-10:05  |  Úvod moderátora
                        Přemysl Čech
10:05-10:15  |  Zelená dohoda pro Evropu a emisní obchodování
                        Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí 
10:15-10:25  |  Jak splnit cíle Zelené dohody z pohledu průmyslu
                        Bohuslav Čížek, Svaz průmyslu a dopravy ČR
10:25-10:35  |  Implementace technologických řešení pro snížení CO2 stopy
                        Pavel Kubička, ČEZ ESCO
10:35-10:45  |  OZE a Korea
                        Anton Uhnák, Česko-korejský výbor

 

BLOK I      |  OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

10:45-11:00  |  Používané technologie pro akumulaci energie a OZE a nové dotační tituly na jejich  podporu
                        Martin Panáč, Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ
11:00-11:15  |  Role poskytovatele flexibility a jeho business case v tržním prostředí české elektroenergetiky
                        Libor Kozubík, IBM Česká republika
11:15-11:30  |  Obnovitelné zdroje - nezbytnost, příležitost nebo riziko pro ČR i Evropu
                        Dean Brabec, Klub finančních ředitelů
11:30-11:45  |  Budoucnost je obnovitelná
                        Martin Mikeska, Komora obnovitelných zdrojů energie
11:45-12:00  |  Provozní podpora OZE ve vztahu k novele zákona o podporovaných zdrojích energie a její přesah do činnosti ERÚ
                        Kristián Titka, Energetický regulační úřad
 

BLOK II     |  UDRŽITELNÁ A INTELIGENTNÍ MOBILITA

12:45-13:00  |  Elektromobilita z pohledu energetiky: veřejná dobíjecí infrastruktura Skupiny ČEZ
                        Tomáš Chmelík, ČEZ
13:00-13:15  |  Inteligentní řešení mobility tady a teď
                        Jan Šamal, nimble energy
13:15-13:30  |  Řešení pro dobíjení současných a budoucích elektromobilů
                        Martin Šilar, Siemens