S tématem Energetika a finanční nástroje vystoupí Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí

Ing. Petr Valdman


ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky

 

Ing. Petr Valdman byl do funkce ředitele Státního fondu životního prostředí ČR jmenován s účinností od března roku 2014. Na Fondu ale působil už v letech 2003 až 2010 nejdříve jako projektový manažer, později vedoucí oddělení, vedoucí odboru a od roku 2006 jako náměstek ředitele pro úsek řízení projektů. V letech 2011 až 2013 pracoval na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako ředitel odboru implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Rok působil jako projektový a koordinační manažer pro fondy EU v Technologické agentuře ČR. Vystudoval stavební fakultu na ČVUT v Praze.