Za Český svaz zaměstnavatelů v energetice vystoupí Richard Vidlička

Ing. Richard VIDLIČKA, MBA

 

Současná manažerská pozice: ředitel ČSZE

Název firmy: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

 

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty obchodní.

Titul MBA získal v r. 2007 na Katz Business School, University of Pittsburg. Před nástupem do Skupiny ČEZ zastával manažerské pozice v privátním a veřejném sektoru, kde se věnoval především projektovému řízení. Do  Skupiny ČEZ nastoupil v r. 2004 na post Projektového manažera. Podílel se na projektu Vize 2008, který byl zaměřen na integraci aktiv a činností v rámci koncernu ČEZ. Po skončení projektu řídil v ČEZ Distribuce obnovu sítí, rozpočtování a standardizaci. V únoru 2010 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEZ Distribuce - licencovaného distributora elektrické energie. V minulosti působil také jako člen správní rady ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností). Mimo to pracoval ve strukturách Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a v grémiu Svazu průmyslu a dopravy České republiky a v neposlední řadě v energetických institucích v rámci EU. Podporoval   zavádění „inteligentních technologií“  v distribuční soustavě a podílel se na úspěšném dokončení projektu Smart Region Vrchlabí – jednoho ze šesti evropských demonstračních projektů v rámci Evropské iniciativy GRID4EU.

 

V září 2018 nastoupil do mateřské společnosti koncernu ČEZ na pozici manažera evropských projektů a inovací, kde uplatňuje zkušenosti z velkých evropských inovačních projektů.

 

Richard Vidlička je členem představenstva sdružení největších evropských distributorů - E.DSO, kde kromě jiného předsedá Projektové komis. Dále byl zvolen místopředsedou komise pro distribuci a pravidla trhu ve sdružení Eurelectric, zastupuje distribuční společnosti v platformě ETIP SNET (Evropská Inovační a Technologická Platforma) a podílí se na řízení mezinárodního projektu OneNet.

 

Od ledna tohoto 2020 je ředitelem a členem představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.