Za Svaz průmyslu a dopravy ČR vystoupí Bohuslav Čížek s tématem Energetika v ČR - aktuální problémy, výzvy a úkoly

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D.,MBA


ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR, zástupce generální ředitelky.


Do Svazu průmyslu a dopravy ČR nastoupil v roce 2011 jako hlavní analytik/ekonom a expert v oblasti financí, daní či investic. Od ledna roku 2016 vede jako ředitel Sekci hospodářské politiky. Je členem řady expertních týmů a zastupuje zaměstnavatele v řadě výborů u nás i v Evropské unii.