"Provozní podpora OZE ve vztahu k novele zákona o podporovaných zdrojích energie a její přesah do činnosti ERÚ"

ENERGO SUMMIT 2021 PREZENTACE