PREZENTACE ENERGO SUMMIT 2023

 

BLOK I

SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY V ČR S OHLEDEM NA POŽADAVKY NAHRADIT DODÁVKY Z RUSKA, SEK, GREEN DEAL, PROBLÉMY A PLÁNY

 

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR, HLEDÁNÍ NOVÝCH DODAVATELŮ V ZAHRANIČÍ

                         

BLOK II    

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY NA ENERGETICKÉM TRHU Z POHLEDU DODAVATELŮ ENERGIE I ZÁKAZNÍKŮ

 

PREZENTACE KONKRÉTNÍCH ŘEŠENÍ PRO ZÁKAZNÍKY, ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ EFEKTIVITY VYUŽITÍ ZDROJŮ A DODÁVEK, ZKUŠENOSTI VELKÝCH SPOTŘEBITELŮ ENERGIE V PRAXI A ÚSPORY