David Martinek ze společnosti ČEZ ESCO vystoupí s tématem "Udržitelná energetika"

David Martinek zastává pozici Public Affairs Manager v ČEZ ESCO, ve Skupině ČEZ působí již od roku 2008. V ČEZ ESCO řídil projekt transformace obchodu, vedl tým Business development a nyní se věnuje vnějším vztahům a legislativě. V rámci své činnosti byl u vzniku obsluhy segmentu veřejné správy a od počátku se věnoval kromě obchodu i osvětě v oblasti decentrální energetiky, obnovitelných zdrojů, elektromobility, akumulace a zejména energetických úspor v budovách.  V současné době se nejvíce zabývá sledováním vývoje legislativy týkající se financování energetických úspor a decentrální energetiky či nastavením evropské podpory v souvislosti s klimatickými cíli a Zelenou dohodou pro Evropu.