Jan Šefránek z ERÚ ČR vystoupí s tématem „Regulace v energetice a plány na následující období“

Ing. Jan Šefránek, Ph.D. absolvoval doktorské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde se zabýval spolehlivostí a kvalitou dodávek elektřiny. Na ERÚ pracuje od roku 2008, v současné době na pozici ředitele Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce. Předtím působil na ERÚ v různých útvarech a vedl oddělení Strategie a inovací či oddělení Statistiky a sledování kvality. Jan Šefránek je autorem řady publikací v ČR i zahraničí a je členem několika odborných pracovních skupin a poradních orgánů.