Na téma Konec uhlí v EU a v ČR – Kdy je správný termín a jeho dopady do SEK bude hovořit Vladimír Budinský

Vladimír Budinský vystudoval ČVUT Stavební Fakultu, obor pozemní stavby, specializace TZB

 

a MBA Masarykův ústav ČVUT - Sheffield Hallam University.

 

Za svou kariéru prošel společnostmi jako Agrostav Žatec, Energovod Praha, Metrostav Praha, Logica, TK Development, LogicaCMG,  PPF, Severočeské doly a.s., ČEZ Distribuce a.s., ČEZ.

 

V letech 1990 – 1998 byl poslancem PČR, předsedou Hospodářského výboru a v letech 1995 - 1996 ministrem dopravy ČR. Aktuálně je místopředsedou EHK OSN, skupiny expertů pro čistší elektrické systémy, prezidentem Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a EURACOAL, Evropské asociace uhelného průmyslu.