O energetice ČR a jejích prioritách z pohledu KZPS a ZSDNP bude hovořit Vladimír Budinský

Ing. Vladimír Budinský, MBA

 

Vystudoval obor Pozemní stavby, specializace TZB na ČVUT v Praze.

 

Zpočátku své profesní kariéry pracoval jako soukromý projektant topných a větracích zařízení. Poté se zapojil do politiky. Ve volbách v roce 1990 byl jako kandidát Občanského fóra zvolen do České národní rady. Později přestoupil do nově utvořené ODS. Ve volbách v roce 1992 byl za ODS zvolen do České národní rady (volební obvod Severočeský kraj). Zasedal v hospodářském výboru. Od vzniku samostatné České republiky v lednu 1993 byla ČNR transformována na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. V letech 1992-1995 byl předsedou hospodářského výboru sněmovny. Mandát obhájil ve volbách v roce 1996 a ve sněmovně setrval do konce funkčního období v roce 1998.

 

V 90. letech zastával i vládní post. V období od 10. října 1995 do 4. července 1996 byl ministrem dopravy ČR v první vládě Václava Klause. Na post ministra usedl v době stávkové pohotovosti v podniku České dráhy a jeho nominace byla považována za snahu vlády vyřešit napjatou situaci. Od června 1995 již působil jako člen správní rady Českých drah. Souběžně s tím působil například jako člen představenstva vrchlabského podniku KABLO ELEKTRO, a.s. od června 1994 do srpna 1996. Od podzimu 1996 do září 1997 byl předsedou antibyrokratické komise předsedy vlády ČR.

 

1984 - 1987           Agrostav Žatec, projektant a vedoucí projektant

1987 - 1990           ČEZ, vedoucí centrální údržby - SMČ – el. Počerady a Ledvice

1990 - 1998           Poslanec PČR, předseda Hospodářského výboru

1995 - 1996           Ministr dopravy ČR

1996 - 1998           Energovod Praha, předseda představenstva a později DR

1998 - 1999           Metrostav Praha, zástupce ředitele pro strategii

2000 - 2001           Logica, ředitel pro strategické zákazníky a personální ředitel

2002 - 2004           TK Development, zástupce GŘ

2004 - 2005           LogicaCMG, personální ředitel

2005 - 2006           PPF, ředitel personální strategie

2006 - 2015           Severočeské doly a.s., člen představenstva, ředitel strategie a komunikace

2015 - 2017           ČEZ Distribuce a.s., místopředseda představenstva, ředitel obsluhy klientů

2017 – dosud         EHK OSN, Skupina expertů pro čistší elektrické systémy, Místopředseda

2018 - 2020           Severočeské doly a.s., zahraniční vztahy

2020 – dosud         Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, Prezident

2021 – dosud         EURACOAL, Evropská asociace uhelného průmyslu, Prezident

 

Od roku 2019 je také předsedou spolku KONEC UHLÍ - NOVÁ ENERGIE (dříve Společnost pro těžbu plynů a Spolek pro speciální těžbu plynů.