PREZENTACE ENERGO SUMMIT 2022

ÚVODNÍ BLOK

10:00-10:05  |  Úvod moderátora
                        Přemysl Čech
10:05-10:15  |  Hlavní trendy v energetice
                        Pavel Řežábek, Skupina ČEZ
10:15-10:20  |  Energetika v ČR − aktuální problémy, výzvy a úkoly
                        Bohuslav Čížek, Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

BLOK I

SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY V ČR, SEK, GREEN DEAL, PROBLÉMY A PLÁNY

10:20-10:40  |  Podpora odborného vzdělávání − součást energetické tranzice v ČR
                        Richard Vidlička, Český svaz zaměstnavatelů v energetice
10:40-11:00  |  Dekarbonizace v dobách bouřlivých
                        Pavel Kubička, ČEZ ESCO 
11:00-11:20  |  Energetika ČR a její priority z pohledu KZPS a ZSDNP
                        Vladimír Budinský, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČR

11:20-11:40  |  Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
                        Kristián Titka, Energetický regulační úřad
11:40-12:00  |  Transformace teplárenství do roku 2030
                        Martin Hájek, Teplárenské sdružení
12:00-12:15  |  Energetika a finanční nástroje (Modernizační fond, OPŽP 2021+, Národní plán obnovy
                        Petr Valdman, Státní fond životního prostředí
 

BLOK II    

PROBLÉMY NA ENERGETICKÉM TRHU Z POHLEDU DODAVATELŮ ENERGIE I ZÁKAZNÍKŮ

13:15-13:30  |  Využití vodíku a syntetických plynů v energetice
                        Libor Kozubík, IBM ČR

 

PREZENTACE KONKRÉTNÍCH ŘEŠENÍ PRO ZÁKAZNÍKY


13:30-13:50  |  Trendy dekarbonizace budov: „Performance“ obchodně−realizační modely
                        Miroslav Marada, Asociace poskytovatelů energetických služeb, ENESA a.s
13:50-14:10  |  Řešení pro dobíjení elektromobilů
                        Martin Šilar, Siemens