Projekt odborné konference ENERO SUMMIT na téma: „Současný stav a budoucnost české energetiky s ohledem na zajištění energetické bezpečnosti ČR“

Společnost ABF, a.s. navazuje v oblasti energetiky na tradici odborné konference ENERGOSUMMIT, jejíž poslední ročník se uskutečnil v r. 2021 se zaměřením na OZE a energetické úspory. Energetika v ČR však v současné době řeší daleko širší okruh problémů.

Cílem odborné konference ENERGO SUMMIT je podpořit veřejnou debatu ke směřování české energetiky v budoucnu s ohledem na existující i budoucí možné problémy, pomoci k prezentování nezbytných a v řadě i nepopulárních kroků pro občany ČR a přispět k celospolečenské i politické podpoře rozvoje energetiky ČR.

V rámci konference vystoupí zástupci státní správy a jejich institucí, podnikatelských a zaměstnavatelských svazů, energetického sektoru atd., což umožní prezentovat návrhy řešení ze širokého spektra pohledu na tento sektor.

Energetika v ČR musí v současné celosvětově velmi turbulentní době řešit řadu vážných problémů, např. plnění ekologických standardů EU, program Green Deal, útlum těžby a využití uhlí, tržní problémy s dodavateli energií, atd.

Bude nezbytné v rámci řešení problémů novelizovat energetický zákon, což si vyžádá řadu politických jednání v rámci ČR i s EU, lze očekávat, že novela energetického zákona bude předložena PS k projednání v květnu 2022.

Rovněž SEK / Státní energetická koncepce, která má za hlavní priority energetickou udržitelnost, energetickou bezpečnost dodávek a konkurenceschopnost bude muset být aktualizována.

K dalšímu zaměření programu Green Deal bude nezbytná další diskuse na úrovni EU i jednotlivých členských zemí k možná nezbytné změně formulace úkolů a termínů.

Ruská invaze na Ukrajinu v již tak komplikované situaci pro sektor energetiky přinesla další významný a neodkladný úkol – zajištění energetické bezpečnosti, jedná se o úkol, jehož řešení není jednoduché a levné. Tento problém musí řešit ve světě v současné době drtivá většina odběratelů ruského plynu a ropy a hledat cesty, jak je nahradit.

Energetická bezpečnost dodávek je měřena několika parametry. Za nejdůležitější parametry jsou považovány: dovozní závislost, soběstačnost v dodávkách elektřiny a výkonová přiměřenost.

Z hlediska zajištění energetické bezpečnosti ČR a umožnění rychlé transformace energetiky i průmyslu je zásadní výstavba nových jaderných bloků, jak předpokládá SEK, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zajištění notifikace provozních podpor a zajištění investičních podpor z národních a evropských finančních zdrojů jako je Modernizační fond a Národní plán obnovy. Otázka to není jednoduchá, je třeba se jí vážně zabývat. Úkolem vlády je zajistit bezpečné zásobování energií zákazníky v ČR za přijatelné ceny.