Tomáš Chmelík vystoupí s tématem "Elektromobilita z pohledu energetiky: veřejná dobíjecí infrastruktura Skupiny ČEZ"

Tomáš CHMELÍK je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty národohospodářské, hlavní specializace hospodářská politika, vedlejší specializace ekonomika životního prostředí. V roce 2010 ukončil doktorské studium na ČVUT, fakultě elektrotechnické, katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd.

Působil na Ministerstvu životního prostředí ČR, nejdříve v Odboru ekonomické politiky, oddělení ekonomických nástrojů, od roku 2004 byl vedoucím samostatného oddělení změny klimatu a po transformaci samostatného oddělení v odbor se stal jeho ředitelem. Byl odpovědný za otázky politiky ČR v oblasti změny klimatu a snižování emisí skleníkových plynů, zejména implementací systému obchodování s emisními povolenkami a přípravou prvního národního alokačního plánu ČR.

V létě 2006 opustil Ministerstvo životního prostředí a přešel na pozici manažera environmentálních produktů společnosti ČEZ, od roku 2010 je vedoucím útvaru čistých technologií společnosti ČEZ, kde má mj. na starosti budování a provozování sítě veřejných dobíjecích stanic v rámci projektu /E/MOBILITA ČEZ.


 

ENERGO SUMMIT 2021 PREZENTACE