ENERGO SUMMIT ENERGO SUMMIT
Organizátor


ABF, a.s.

Veletrh ENERGO SUMMIT

Na ENERGO SUMMITu v bloku věnovanému SMART ENERGY vystoupí pan Cyril Svozil

Ve svém příspěvku představí realizovaný projekt plně elektrifikovaného kancelářského centra ve standardu nZEB vybaveného hybridním FV systémem reagujícím na požadavky operátora sítě. Dům se tak stává aktivním prvkem energetické soustavy. V příspěvku objasní důvody výstavby tohoto objektu a dosažené výsledky za  necelý rok provozu. Pan Ing. Svozil se narodil v roce 1954 v Prostějově, v roce 1978 absolvoval Hornicko geologickou fakultu VŠB Ostrava. Po základní vojenské službě nastoupil do Rudných dolů Jeseník, kde působil v pozicích od mistra až po vedoucího výroby. V roce 1990 jako většinový společník založil „ na zelené louce“ firmu Fenix s.r.o. zabývající se výrobou elektrických topných systémů. V této firmě působí od samého počátku ve funkci generálního ředitele. Specializací jednotlivých činností postupně vznikl holding Fenix Group a.s. s devíti dceřinými společnostmi, po dvou v ČR a ve Velké Británii, po jedné ve Francii, Španělsku, v Norsku a na Slovensku.

09.01.2017 15:23:18 více


Staňte se sponzorem summitu

11. května 2017 proběhne již třetí ročník ENERGO SUMMITU, který se zaměří na aktuální témata SMART ENERGY a ELEKTROMOBILITY. Těšit se můžete na přední odborníky nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Akce proběhne v novém Kongresovém sálu, který splňuje všechna technická kritéria a má kapacitu až 650 osob.

 

Staňte se sponzorem summitu, podpořte image své firmy a využijte možnosti aktivně se účastnit a hovořit o tématech, které jsou pro Vás zásadní.

 

Pro více informací se obraťte na prumysl@abf.cz.

07.10.2016 14:31:08 více


Na summitu promluví ředitel Odboru změny klimatu z Ministerstva životního prostředí

Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D. vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V roce 2013 úspěšně dokončil doktorský studijní program řízení a ekonomika podniku. V diplomové i disertační práci se zabýval především vazbami mezi obchodováním s emisemi skleníkových plynů a investicemi v energetice. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí do odboru změny klimatu, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele. Od roku 2011 spadá do agendy jím řízeného odboru i energetika a byl nově transformován na odbor energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje především evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím nástrojům, tedy především obchodování s emisemi v EU ETS i v rámci Kjótského protokolu. Je hlavním vyjednavačem ČR pro mezinárodní i evropské agendy související s klimatickou politikou.

04.05.2016 16:56:26 více


ENERGO SUMMIT poctí svou návštěvou celá řada hostů z řad velvyslanectví a obchodních komor

Je nám potěšením, že na vrcholnou energetickou událost roku přijala pozvání celá řada hostů z řad velvyslanectví a obchodních komor, mimo jiné velvyslanec Estonska pan Stan Schwede, velvyslankyně Indonesie paní Aulia A. Rachman, velvyslanec Itálie pan Aldo Amato s obchodní atašé paní Vandou Spataro, velvyslankyně Norska paní Siri Ellen Sletner, za Portugalské velvyslanectví velvyslankyně Portugalska paní Manuela Franco a obchodní atašé Sofia Moreiro, či velvyslanec Španělska Pedro Calvo-Sotelo a španělská ekonomická a obchodní rada paní Ana Vich.

 

Celá akce tak bude skutečně vrcholnou mezinárodní událostí v oblasti energetiky, kterou byste si neměli nechat ujít ani vy. Akce bude probíhat v anglickém a českém jazyce se simultánním tlumočením. Registrovat se na akci můžete ZDE.

 

Za Lotyšško SUMMIT navštíví vedoucí...

03.05.2016 10:21:26 více


Vedoucí českého zastoupení Evropské komise v ČR vystoupí na ENERGO SUMMITU

Jan Michal působí ve funkci vedoucího Zastoupení Evropské komise (EK) v ČR od září 2010. Zastoupení EK je oficiálním zástupcem jedné z hlavních institucí EU v každém členském státě EU. Zastoupení EK spolupracuje s ústavními institucemi ČR, orgány státní správy a samosprávy, sociálními partnery, akademickými institucemi a nevládními organizacemi. Zastoupení EK připravuje ekonomické analýzy v rámci koordinace hospodářských politik v EU (tzv. evropský semestr) a prezentuje priority a iniciativy EK (investiční plán, energetická unie, jednotný trh atd.). Zastoupení také poskytuje vyjádření médiím o činnosti EK a  o událostech v EU a účastní se a připravuje odborné a jiné diskusní a kulturní akce. Jan Michal pracuje v EK, kterou během svého působení v Bruselu zastupoval na přípravných schůzkách skupiny G8, od srpna 2009. V Generálním sekretariátu EK se podílel se také na přípravě jednání Rady EU a zastoupení EK ve skupině G20. V letech 1993-2009 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, mimo jiné jako ředitel odboru OSN (2007-09 a 2002-03) a jako zástupce stálého představitele ČR při NATO (2003-07). Předtím působil jako diplomat v Nizozemsku a při Organizaci pro zákaz chemických zbraní v Haagu (1996-2001) a při OSN v New Yorku (1995), kde byl členem delegace ČR v Radě bezpečnosti. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK.

02.05.2016 14:59:59 více


Na ENERGO SUMMITU budou představeny budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Ve třetím bloku na téma Budoucnost české energetiky vystoupí Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., profesor a vedoucí Katedry technických zařízení budov na Fakultě stavební ČVUT v Praze, který se zabývá problematikou energetických systémů a kvalitou vnitřního prostředí budov z hlediska jejich navrhování, modelování, simulace i optimalizace a interakcí systémů s budovou. Je garantem a spolutvůrcem studijního programu Budovy a prostředí a mezifakultního programu Inteligentní budovy. V letech 2007, 2011 a 2013 přednášel jako hostující profesor na prestižní National University of Singapore. Přednáší též pro praxi na seminářích a kurzech a od roku 2014 je garantem Průběžného vzdělávání energetických specialistů na ČVUT. Pod jeho vedením vzniknul Národní kalkulační nástroj pro stanovení energetické náročnosti budov. Významně se podílel se na přípravě projektu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, kde v současnosti působí jako vedoucí výzkumné skupiny Vnitřní prostředí budov, ve které pracuje řada doktorandů a mladých pracovníků z katedry. Od roku 1999 předsedou Společnosti pro techniku prostředí, členem redakčních rad časopisů „Topin“ a „Vytápění, větrání, instalace“, a mezinárodního časopisu „Energy and Buildings“. Je autorizovaným inženýrem a členem představenstva ČKAIT, členem ASHRAE, zakládajícím členem a místopředsedou IBPSA - CZ a od roku 2013 prezidentem Evropské federace společností pro techniku prostředí REHVA.

26.04.2016 16:17:57 více


Pozvánka na soubor Jarních průmyslových veletrhů

Ve dnech 10. až 13. května 2016 se v PVA EXPO PRAHA uskuteční soubor Jarních průmyslových veletrhů. Během něj 10. května proběhne také ENERGO SUMMIT, jehož generálním partnerem je skupina ČEZ a partnerem skupina ÚJV. Více prozradila jeho ředitelka Ing. Vanda Yousifová.

26.04.2016 15:23:48 více


Prezentaci pátého pilíře Energetické unie a jeho návaznost na program Horizont 2020 představí Ing. Veronika Korittová

Ve třetím bloku Budoucnost české energetiky vystoupí Ing. Veronika Korittová, která pracuje v Technologickém centru AV ČR jako národní kontakt (NCP) pro specifický cíl „Zajištěná, čistá a účinná energie“ v prioritě Společenské výzvy programu Horizont 2020 a je i národním kontaktem pro Euratom. Dále pracuje v oddělení NICER, Národním informačním centru pro evropský výzkum, které se zabývá komplexní podporou účasti národních týmů v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce, především v rámcových programech EU.

18.04.2016 10:33:53 více


Na summitu promluví ředitel Organizace obnovitelné energie z Belgie

V rámci druhého bloku vystoupí Bart Bode, výkonný ředitel ODE, Vlámské organizace pro udržitelnou energii. Bart Bode se intenzivně zajímal o vývojové trendy na cestě k udržitelnému rozvoji, a proto staví na bohatých zkušenostech v souvislosti se svojí prací v prostředí vlámských nevládních organizací zaměřených na rozvoj, kde působil od roku 1986 do roku 2008. Pracoval na několika národních a mezinárodních politických úrovních (OSN, Světová organizace obchodu, atd.) na takových tématech, jako jsou finanční trhy, zemědělský obchod a udržitelný rozvoj se zaměřením na změnu klimatu. V průběhu tohoto období byl členem Belgické federální rady pro udržitelný rozvoj po dobu 8 let. Od roku 2009 Bart Bode působí jako výkonný ředitel ODE, Organizace obnovitelné energie, která je vlámskou sektorovou organizací pro podnikovou sféru a akademické instituce a aktivně působí v oblasti vývoje obnovitelné energie. V ODE se zabývá koordinací týmu a odpovídá za organizační strategie a monitorování úrovní příslušné politiky. Ze své funkce je rovněž členem poradní rady a působí v pracovních skupinách CREG (belgický energetický regulátor) a rovněž v pracovních skupinách VREG (vlámský energetický regulátor) a v dalších příslušných fórech.

11.04.2016 14:15:49 více


Registrace na ENERGO SUMMIT je v plném proudu

Už za měsíc se uskuteční 2. ročník vrcholné události energetického sektoru – ENERGO SUMMIT s mezinárodní účastí řečníků. Summit je součástí veletrhu FOR ENERGO, který se koná v termínu 10. – 13. května 2016 v PVA EXPO PRAHA Letňany. Registrace je již spuštěna a vzhledem k rychle se plnící kapacitě doporučujeme rezervovat si místo včas.

ENERGO SUMMIT se věnuje zásadním tématům současného světa energií, o kterých budou hovořit přední odborníci z České republiky i zahraničí. Program je rozdělen do tří bloků: Energetická unie a její výzvy, Dekarbonizace: příležitosti a rizika a Budoucnost české energetiky. V publiku zasednou zejména ředitelé, jednatelé a členové představenstva největších, středních a malých firem, svazů a dalších subjektů z oboru energetiky.

08.04.2016 14:14:56 více
následující
Facebook